Vragenlijst over maatwerk in de jeugdhulp

De enquête over maatwerk kon tot en met 26 september worden ingevuld.
Binnenkort komt op deze plaats een nieuwe vragenlijst te staan.
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Uiteraard is het ook mogelijk een algemene melding in te dienen bij de Monitor Transitie Jeugd via http://www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding.