Zorgen over privacy

Uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt ook dat ouders zich zorgen maken over de privacy van hun kinderen. Hoe zorgvuldig gaan gemeenten om met de (medische) gegevens? Welke gegevens worden opgeslagen en gedeeld? Hoe worden deze gegevens opgeslagen en wie hebben toegang tot deze informatie? En met wie wordt de verkregen informatie gedeeld? Op deze en andere vragen krijgen ouders geen antwoord.

“De gemeente vraagt bovenmatig veel niet ter zake doende gegevens op, waarvan niet duidelijk is bij wie deze gegevens terecht komen. Ouders moeten op voorhand toestemming geven, zodat het zorgteam gegevens met hulpverleners en andere systemen kan afstemmen, maar dit willen ouders niet.”

Andere ouders melden dat zij van de gemeente formulieren moeten invullen om toestemming te geven voor inzage in het dossier van hun kind. Als zij dit weigeren wordt de hulpvraag niet in behandeling genomen. Ouders vinden dit zeer ernstig.

In de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd worden aanbevelingen gedaan waar gemeenten en het Rijk direct mee aan de slag kunnen. Mensen moeten onder andere eerder betrokken worden en voorzien van de juiste informatie.