Signalen tot nu toe: onduidelijkheid, PGB en privacy

Tot nu toe zijn er ruim 100 meldingen binnen gekomen bij de monitor. De meeste meldingen gaan tot nu toe over een gebrek aan informatie, onduidelijkheid over het toewijzen van hulp en de beschikking, het PGB en privacy.

In het meldingsformulier worden verschillende onderwerpen weergegeven waarover mensen een melding kunnen doen.  Een samenvatting van de meldingen tot nu toe:

  1. De informatie die ik (niet) krijg: het is voor mensen onduidelijk welke invloed de transitie heeft op de hulp die zij ontvangen, wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor meer informatie.
  2. Het toewijzen van hulp en de beschikking: voor mensen is het onduidelijk, waar ze terecht kunnen met een hulpvraag. Vaak worden ze verwezen van de ene naar de andere partij (en soms ook weer terug). Daardoor kan het lang duren, voordat mensen ook daadwerkelijk hulp ontvangen.
  3. Het PGB: mensen geven aan nog geen beschikking te hebben ontvangen en dat het onduidelijk is, waar ze recht op hebben in 2015.
  4. Hoe er met mijn gegevens wordt omgegaan (privacy): mensen maken zich zorgen om de gegevens die worden overgedragen aan de gemeente en de manier waarop dit gebeurt. Deze zorgen betreffen vooral de overdracht van medische gegevens.

Meld uw ervaringen

Loopt u ook ergens tegenaan op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? U kunt het hier direct melden!

 

Overzicht van alle nieuwsberichten