Monitor Transitie Jeugd bundelt signalen ouders en jongeren

De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Dit kunnen bijvoorbeeld lokale belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid zijn. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren. 

Kinderen, jongeren en ouders die gebruik maken van Jeugdhulp hebben te maken met veranderingen door de nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Voorbeelden zijn een ander soort toegang tot jeugdhulp, lokale wijkteams, veranderingen bij de zorgaanbieders en bezuinigingen. Juist cliënten en hun ouders kunnen daarom zelf het beste aangeven of de veranderingen positief of negatief zijn. Waar lopen zij tegenaan? Is er voldoende kennis aanwezig bij gemeenten? Is er voldoende zorg ingekocht?  Om deze signalen te bundelen startten het LOC, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform de Monitor Transitie Jeugd. De monitor wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Wat zijn uw ervaringen?

We willen graag weten wat uw ervaringen zijn. Deze kunt u hier melden.

 

Overzicht van alle nieuwsberichten