Monitor Transitie Jeugd bundelt signalen ouders en jongeren

De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Dit kunnen bijvoorbeeld lokale belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid zijn. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren. 

Lees meer...

Signalen tot nu toe: onduidelijkheid, PGB en privacy

Tot nu toe zijn er ruim 100 meldingen binnen gekomen bij de monitor. De meeste meldingen gaan tot nu toe over een gebrek aan informatie, onduidelijkheid over het toewijzen van hulp en de beschikking, het PGB en privacy.

Lees meer...

Monitor Transitie Jeugd: van signaal tot concrete aanpak

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Hiervoor maken we in 2015 en 2016 elk kwartaal een rapportage, de eerste in april 2015.

Lees meer...

Persoonlijk advies of informatie

Voor persoonlijk advies of informatie, kunt u terecht bij deze organisaties.

Meer informatie

  • Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl is algemene informatie te vinden over veranderingen in de zorg waaronder de jeugdhulp. Op deze website kunnen mensen ook terecht als ze van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Hiervoor is een meldpunt ingericht.
  • Op basis van een handreiking over privacy voor gemeenten (VNG, King : handreiking communicatie naar de burger) maakte het LOC een versie voor cliënten, u kunt deze hier downloaden.

 

Overzicht van alle nieuwsberichten