Over de Monitor Transitie Jeugd

‘bekijk hier de filmpjes van de Voor de Jeugd Dag 2015.

Loopt u ergens tegenaan op het terrein van de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? U kunt het hier direct melden.

 

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid.
De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

 

Signalen

Kinderen, jongeren en ouders die gebruik maken van Jeugdhulp hebben vanaf 2015 te maken met de nieuwe Jeugdwet. Een ander soort toegang, lokale wijkteams, veranderingen bij de zorgaanbieders, bezuinigingen, etc.
Cliënten en hun ouders kunnen zelf het beste aangeven of de veranderingen positief of negatief zijn. Waar loopt u in de praktijk tegenaan? Is er voldoende kennis aanwezig bij gemeenten? Is er voldoende zorg ingekocht?
De Monitor Transitie Jeugd stelt het cliëntperspectief centraal door bundeling van signalen en directe meldingen van jongeren en ouders via cliëntenorganisaties

 

Rapportage

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde negatieve effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook worden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart.
De monitor loopt in 2015 en 2016. In regionale en landelijke rapportages worden de signalen zichtbaar. De rapportages bieden de mogelijkheid tot het concreet aanpakken van de knelpunten. De rapportages worden toegestuurd aan belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Monitor Transitie Jeugd? U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.